Wie ben ik?

Jan Zwagemakers werkte als verzekeringsarts bij de Detam tot
1990 en bekleedde daarna, tot 2006 verschillende managementfuncties bij de BVG te Leeuwarden, Avios en Mætis.

Hij was betrokken bij de implementatie van stelselherzieningen
in de sociale zekerheid en bij diverse fusietrajecten. Hij leverde zijn
bijdrage aan de opzet van een arbodienst en was verantwoordelijk
voor het integrale management van de uitvoering binnen de arbodienst.
Hij gaf als directeur leiding aan verschillende bedrijfsonderdelen
en was tijdens een reorganisatie directeur HRM a.i.

Tot 2006 was hij als Directeur Regionale Accounts
verantwoordelijk voor alle relaties met 500 of minder dienst-
verbanden. Samen met zo’n 200 medewerkers leverde hij
arbozorg aan zo’n 50.000 werkgevers met een kleine 400.000 dienstverbanden en een omzet van 45 miljoen Euro.

Sedert juli 2006 is hij werkzaam als zelfstandig ondernemer vanuit Maatwerkartsen.nl.
Hij verricht werkzaamheden als bedrijfsarts voor diverse opdrachtgevers onder meer in
de zakelijke dienstverlening, in het onderwijs en in de industrie.

Daarnaast biedt hij zijn diensten aan als medisch adviseur - verzekeringsarts voor particuliere verzekeringsmaatschappijen, hij doet verzekeringsgeneeskundige controles, expertises en keuringen.
Via de Maatwerkadviesgroep werkt hij als managementconsultant en als interimmanager.