Visie

Visie op de dienstverlening
Uitgangspunt voor de dienstverlening is dat het geleverde
altijd van toegevoegde waarde en van hoge kwaliteit is.
Dit is voorwaarde voor een duurzame samenwerkingsrelatie.

Daarbij is het steeds van belang te weten op welke vraag de opdrachtgever een antwoord wenst en waar nodig te helpen
bij het formuleren van de vraag zodat er ook een duidelijk
antwoord komt en de opdrachtgever altijd de regie houdt.

Sleutelwoorden zijn flexibiliteit, communicatie, deskundigheid, slagvaardigheid, resultaatgerichtheid, vertrouwen en structurele oplossingen.

Visie op verzuim
Iedere medewerker is verantwoordelijk en aanspreekbaar op de beslissing zich ziek te melden als het werk echt even niet lukt.
Maar je hebt een afspraak met je werkgever dat je loon krijgt
in ruil voor het werk dat je voor hem verricht.

Als werkgever en werknemer doe je er alles aan om deze afspraak na te komen.

Dat kan betekenen dat er wel eens wat moet worden aangepast in het werk of dat er extra ondersteuning nodig is. Het betekent ook dat je tijdelijk andere taken oppakt tot het wel weer lukt je eigen werk te doen. Thuis blijven heeft dus alleen zin als je daardoor sneller opknapt.