Maatwerk Adviesgroep

Via Maatwerkadviesgroep.nl kunt u gebruik maken van de diensten van Drs. Jan Zwagemakers. Maatwerkadviesgroep.nl is een advies- en interim-managementbureau dat een achtergrond heeft in de sociale zekerheid en arbodienstverlening.

Uitgangspunt bij de dienstverlening van Maatwerkadviesgroep.nl is dat menselijk kapitaal de drijvende kracht is achter iedere onderneming. Medewerkers presteren optimaal en werken succesvol mee aan het optimaliseren van het rendement uit arbeid als zij weten wat er van ze verwacht wordt en feedback krijgen over hun prestaties.

Vaak is het zo dat de verwachtingen van het management over de te leveren prestaties van medewerkers afwijken van het beeld dat medewerkers daar zelf van hebben met alle gevolgen van dien.

Maatwerkadviesgroep.nl adviseert en ondersteunt bedrijven die te maken hebben met gevolgen van deze problematiek. Enerzijds door te analyseren waar de problemen ontstaan zijn; anderzijds door te ondersteunen bij het uitzetten van een nieuwe koers en de implementatie daarvan.

Vanuit zijn specifieke deskundigheid op het gebied van arbodienstverlening begeleidt Jan Zwagemakers bovendien op een transparante en heldere wijze trajecten die gericht zijn op:

  • het hernieuwd inrichten van het ziekteverzuimbeleid
  • de visiebepaling daaromtrent
  • de consequenties voor een organisatie van te maken of gemaakte keuzes
  • de samenwerking met een arbodienst, zelfstandig arbodienstverlener of interventiebedrijf
  • de contractering van partijen